Hitman - Codename 47

1. Training
...a hang a fülünkbe szól: szabadok vagyunk. Vegyük fel a padra készített ruhát, majd szálljunk a liftbe. Rövid ügyességi rész befejezésével - itt a létrán fel-lemászást és a szakadék átugrását gyakorolhatjuk - megérkezünk a fegyveres kiképzéshez. A kés és a zongorahúr funkcióját ízlelhetjük meg a próbababán (szembõl és hátulról is támadjunk rá), majd a lõtérre érünk. A három részbõl álló teremcsoportban a játékban elõforduló fegyverek nagy részét kipróbálhatjuk, a különbözõ távolságban elhelyezett lõtáblákon pedig hatékonyságukról is ízelítõt kapunk. Különösen ajánlott a "Blaser Jagdwaffen R93 Sniper" jobb megismerése, használatának elsajátítása. Miután itt végeztünk, menjünk fel a lifttel, húzzuk elõ valamelyik tetszõleges fegyvert, és habozás nélkül lõjük le a felénk sokkolóval a kézben közeledõ õrt. Lépjünk a holttest mellé, vegyük fel a ruháját, tegyük el a fegyvert, és halálos nyugalommal álljunk a zárt ajtó elé. A túloldalon álló õr ekkor kinyitja azt, sétáljunk át, majd végezzünk vele is.

2. Kowloon Triads in Gang War
Hong-Kong és a triászok világa. Elsõ komoly bevetésünkre szökésünket követõen egy évvel kerül sor. Megbízónk szeretné, ha a két legerõsebb triász, a Kék Lótusz és a Vörös Sárkány között háború robbanna ki, ennek elsõ lépéseként közbe kell avatkoznunk közvetítõik tárgyalásán. A találkozóra a Chiu Dai Parkban kerül sor, ahova a Vörös triász feje, Lee Hong legbizalmasabb emberét küldte el; vele kell végeznünk. A feladathoz csak a távcsöves puskára van szükségünk, melyet elõrelátóan aktatáskában viszünk magunkkal. A térképen jól látható, hogy négy, különbözõ lifttel a park négy oldalán álló ház tetejére juthatunk fel. A választás ízlés kérdése, a célpont bármelyik háztetõrõl leszedhetõ. Célszerû a puskát a liftben, még felfelé haladva összeszerelni, majd azt fogva várni egészen addig, amíg a tárgyaló felek el nem foglalják végleges helyzetüket a szobor elõtt. Nyugodtan célozzunk, de csak és kizárólag a Vörös Sárkány közvetítõjét lõjük le! Tegyük el a fegyvert, szaladjunk a liftbe, és ott rakjuk azt vissza az aktatáskába. Ha eléggé gyorsak voltunk, akkor az érkezõ helikopter nem jelenthet veszélyt. Végül kényelmes tempóban sétáljunk vissza az autóhoz.

3. Ambush at the Wang Fou Restaurant
Lee Hong dühétõl tartva a Kék Lótusz triász titkos megbízottat küld a Wang Fou étterembe (mely Lee Hong tulajdonában áll), hogy személyesen kérjen elnézést a Vörös Sárkány triász fejétõl, és magyarázattal szolgáljon. A megbízott páncélozott limuzinban, kísérettel érkezik, ráadásul az étteremtõl távolabb még négy ember vár bevetésre, amennyiben Lee Hong nem lenne elnézõ. Feladatunk az összes, Kék Lótusz triász-tag likvidálása. Felszerelésként autóbombára és Oyabun késre lesz szükségünk. Rögtön jobb oldalra pillantva láthatjuk a távolban várakozó három kékruhás õrt (a negyedik a sarok mögött bújt meg), õk is célpontjaink. Vigyázzunk, hogy a limuzin ne gázoljon el minket, majd lopakodásra váltva lépkedjünk a csatornanyílás mellé. Várjuk meg, amíg a sofõr megjelenik, hogy elintézze szükségletét - az oldalról közeledõ civilt se ijesszük meg -, majd húzzuk elõ a kést, és vágjuk át a torkát. Tegyük el a kést, húzzuk fel a ruháit, a holttestet pedig oldalazva, majd jól irányzott (egér)mozdulattal juttassuk a kanális fenekére - így mi nem esünk bele. Térjünk vissza a várakozó limuzinhoz, vegyük elõ a bombát, és helyezzük azt az autó belsejébe. Menjünk vissza a saját kocsinkhoz - hamarosan üzenetben kapunk értesítést, hogy a találkozó véget ért, és a megbízott úton van hazafelé -, ekkor nyúljunk a zsebünkbe a detonátorért, majd várjunk egészen addig, amíg a limuzin a négy õr közé nem ér, és kéjes mosollyal nyomjuk meg a gombot. Végezetül sétáljunk az autónkhoz.

4. The Massacre at Cheng Chau Fish Restaurant
A két triász közötti viszony kezd elmérgesedni, ezért maga a rendõrfõnök - akit mindkét érdekelt fél rendszeresen lát el kenõpénzzel - lép közbe. Semleges helyen rendez találkozót, melynek lebonyolításáért vállalta a felelõsséget, hiszen a helyszínt embereivel biztosítja. Feladatunk ennek a találkozónak a szabotálása: a Vörös Sárkány közvetítõjét kell meggyilkolnunk, holttestét elrejtenünk, majd a rendõrfõnökkel kell végeznünk és a tett színhelyén a közvetítõtõl zsákmányolt Amulettet otthagynunk. Felszerelésként Oyabun kést és hangtompítós Berettát vigyünk magunkkal. Elsõ lépésben szükség van a tetthely elõkészítésére: menjünk a térkép közepén található étterembe, ahol beszéljünk a csapossal. Ez az úriember máris megajándékoz minket a mellékhelyiség kulcsával, ide menjünk is be, vegyük elõ a Berettát, majd ejtsük a földre. Távozzunk az ajtón, és induljunk el északnak, ahol a kanális elõtt található zebránál várakozzunk. Kis idõ elteltével, keleti irányból közeledve megjelenik a Vörös Sárkány triász közvetítõje. Kapcsoljunk lopakodásra, várjunk egészen addig, míg a célpont a zebra magasságába nem ér, majd mögé kerülve vágjuk át a torkát. Ragadjuk meg a holttestet, és húzzuk a kanális felé, majd ejtsük bele. A létra segítségével másszunk le, vegyük el a ruháját és az alsónadrágjába rejtett Amulettet. Másszunk ki, és térjünk vissza az étterembe, ahol ekkorra már a Kék Lótusz triász közvetítõje és a rendõrfõnök is elfoglalta a helyét. A motozás után már bent is vagyunk, elsõként helyezzük el az Amulettet a tárgyalóasztal közepén, majd beszéljünk a rendõrfõnökkel, aki furcsállja európai mivoltunkat, de természetesen engedélyezi, hogy használjuk a mellékhelyiséget. Bent vegyük magunkhoz a Berettát, tépjük fel az ajtót, és anélkül, hogy belépnénk az étterembe (a csapos kezében különösen veszélyes, lefûrészelt csövû puska lapul), lõjük fejbe a rendõrfõnököt. Kitör a pánik, a rendõrök beözönlenek az étterembe, mi azonban várjunk egészen addig, amíg valaki ránk nem nyitja az ajtót, és csak ekkor ugorjunk ki az ablakon. Nagy kört leírva szaladjunk vissza az autónkig.

5. The Lee Hong Assassination
A Vörös Sárkány triász nem áll többé a rendõrség védelme alatt, így elhárult elõlünk a végsõ akadály, hogy végezzünk vezetõjével. A rendkívül szerteágazó és nehéz küldetéshez pontos idõzítésre és határozott cselekvésre van szükség, fegyvereket illetõen viszont elegendõ az Oyabun kés és a hangtompítós Beretta. Elsõ lépésként, miután bejutottunk az étterembe, álruhára van szükségünk, hogy szabadon mozoghassunk. Rögtön ki is szúrhatunk egy magányos õrt, aki közvetlenül a BAR felirat elõtt álldogál, a raktárszobának háttal. Várjuk meg, míg a körútján haladó õrnõ elhalad, lépjünk a raktárba, kapcsoljunk lopakodásra, húzzuk elõ a kést, és vágjuk el az õr torkát. A holttestet vigyük a raktárba, vegyük fel a ruháját, és máris szabadabban mozoghatunk. Lépjünk be a BAR-ba, ahol balra fordulva beszéljünk a csapossal, aki segítsége jeléül nyit nekünk egy számlát, és a konzumhölgyekhez vezetõ "belépõkártyával" lát el, további kérdezõsködésünkre pedig azt is elárulja, hogy az alagsorban lebukott CIA-ügynököt tartanak fogva. Következõ feladatunk a Bordély (Brothel) megkeresése: térjünk vissza a Lobby területére, forduljunk keletnek, majd megérkezve a nagyobb terembe lépjünk a kövér emberhez, aki ellenõrzi a "belépõkártyánkat", és továbbenged. A lépcsõkön felérve máris beszélgethetünk a konzum-részleget vezetõ öreg hölggyel, aki felajánlja nekünk leggyönyörûbb leánykáját. Kövessük hát a fiatal hölgyet a szobába, majd elegyedjünk vele beszélgetésbe: megtudhatjuk, hogy a lány hajlandó segítséget nyújtani (légyott során sikerült hozzáférnie Lee Hong széfjének a kombinációjához, mely a vezér alsónadrágjában lapult), ha megszöktetjük. Ismételten kövessük a hölgyet, aki a tetõn át szándékszik megszökni, nekünk csak meg kell õt védenünk. A szemetes mögött lapuljunk egészen addig, amíg a Vörös Sárkány ruhájába bújtatott õr meg nem fordul, majd lépjünk elõ Berettával a kézben, és egyetlen fejlövéssel végezzünk vele, a hullát még elrejtenünk sem kell. Vegyük fel a ruháját, majd engedjük útjára a hölgyet, aki elárulja a széf kódját. Visszafelé lépjünk be a három egyforma ajtó bármelyikén, és a konyhában találjuk magunkat. Bal kéz felé hamarosan keskeny, lefelé vezetõ lépcsõt találunk, induljunk el rajta. Máris az alagsorba érkeztünk, ahol nyugodtan járhatunk-kelhetünk. Hamarosan észreveszünk egy mélyedést ajtóval, mely elõtt õr strázsál, aki el is zavar minket. Ne törõdjünk még vele, inkább várjuk meg az õrjáratozó fegyverest, és kövessük. Hamarosan hosszabb idõre megáll, ekkor lépjünk akcióba, végezzünk vele, és holttestét húzzuk a ládák mögé a zsákutcába. Térjünk vissza az elõzõ õrhöz, álljunk közvetlenül mögé, öljük meg, majd nyissuk ki a zárt ajtót, és húzzuk be a hullát. Bent, csuklóival megbéklyózva, az USA-zászlaját stilizáló alsónemûben találjuk meg az elfogott ügynököt, aki szabadságáért cserébe elárulja a széf pontos helyét. (FONTOS: ezen a ponton eltérés tapasztalható, a térképen ugyanis a házban található, összesen három széf egyike véletlenszerûen villan fel. Csak a felvillanó széfet szabad kinyitnunk, a másik kettõ ugyanis a riasztót hivatott megszólaltatni!) A keresett széf a Bordélyban van, siessünk oda, azonban az itt álló õr hajthatatlannak bizonyul, ezért a hangtompítós Beretta segítségével szabaduljunk meg tõle (amint elfordul: fejlövés). Helyezzük mellényzsebünkbe a Jade Figurát, és induljunk el vele a Gyógynövény Bolt felé, mely piciny üzlet az éttermi részlegbõl nyílik. Itt beszélgetésbe elegyedünk az idõs úrral, minek utána méreggel teli üvegcsét veszünk át. Ezután az étterembe visszatérve megpillantjuk Lee Hongot és személyes testõrét, az óriási Tzunt. Tudjuk, mit kell tennünk: bizonyára sikerül megölnünk a triász vezérét, ha felszolgálunk neki egy adag finom, ízes, méreggel dúsított levest. Ehhez elõször megfelelõ ruhát kell szereznünk, ezért kövessük az egyik pincért. Nemsokára a mellékhelyiségbe érünk, ahol végezzünk vele, és vegyük el ruháját, holttestét pedig rejtsük el az egyik WC-ben. Újsütetû felszolgálóként látogassuk meg a konyhát, álljunk az õr mögé, várjunk türelmesen, amíg a szakács elfordul, és öljük meg. Holttestét húzzuk a dobozok mögé, lépjünk oda a leveshez - a szakácsot továbbra is tartsuk szemmel -, majd a megfelelõ pillanatban öntsük a mérget a levesbe. Szolgáljuk fel Lee Hongnak. Tzun közbelépésére azonban nem számítottunk, aki gazdája elõtt maga kóstolja meg az ételt. Rövid dulakodás után lelõjük, közben Lee Hong egérutat nyert, és bezárta fõhadiszállásának központi kapuját. Azonnal rejtsük el a fegyvert, és hagyjuk ott Tzun hulláját, így a kiabálásra érkezõ õrök nem fognak gyanút, majd térjünk vissza a mellékhelyiségbe, és vegyük vissza a Vörös Sárkány uniformist. Menjünk az alagsorba, keressük meg a liftet, és utazzunk még lejjebb. A következõ lifttel feljebb jutunk, itt találunk egy AK47-est is, viszonylag sok munícióval. Vegyük fel mindet, a fegyvert akár kézbe is vehetjük, senkinek nem fog feltûnni, amíg ilyen uniformis van rajtunk. Az utolsó lift (térkép északi része) egyenesen Hong fõhadiszállására vezet, ahol a lépcsõn fellépdelve találjuk meg magát a vezért, amint éppen idegesen, az elõzõ események hatása alatt fel-alá járkál. Célszerû õt a saját szobájában az erkély elõtt állva lelõni, de mi a szemközti szobában helyezkedjünk el, így a holttestet észlelõ és segítségre rohanó õröket fedezékbõl, zavartalanul lõhetjük le (mindössze újratölteni ne felejtsünk el). Ha mindenkivel végeztünk, olvassuk el a Hong zakójában talált levelet, majd menjünk le a lépcsõn, ereszkedjünk le a motorcsónakhoz, és hagyjuk el Hong Kongot.

6. Find the U'Wa Tribe
Következõ célpontunk a kolumbiai drogbáró, Pablo Belisario Ochoa. Ez a veszélyes bûnözõ néhány évvel ezelõtt ismeretlen helyen rejtõzött el, elsõ feladatunk a rejtekhelyéhez vezetõ kerülõút megtalálása lesz, amiben segítségünkre egyedül az itt élõ bennszülött U'Wa törzs lehet. Bizalmukat megnyerhetjük, ha a közelmúltban lezuhant szállítógép roncsai közül megszerezzük az istenségüket ábrázoló Aranyszobrot. Kevlár mellényt, látcsövet, iránytût, AK 47-est és Pentagon kést mindenképpen vigyünk magunkkal. Rögtön induljunk a gép keresésére délkeleti irányban, s amennyiben õrjáratba futnánk, rejtõzködve kerüljük meg õket. A roncshoz érve a törzs mellett fekvõ Aranyszobrot vegyük magunkhoz, és húzódjunk vissza az õserdõbe. A térkép keleti szélén látható "pöttyök" a törzs kunyhóit jelképezik, a folyómeder mellé érve vegyük arra az irányt. Amint a két õrhöz érünk, vegyük elõ az AK47-est, és pontos, rövid sorozattal szabaduljunk meg tõlük, végül öltsük magunkra egyikük ruháját. A falu közelében emeljük kezünkbe az Aranyszobrot, hiszen csak így bizonyíthatjuk, hogy jó szándékkal közeledünk. A törzsfõnök bizalmát elnyertük, de segítséget csak akkor ígér, ha kiszabadítjuk fiát, akit a maffiózók a "Nagy Hídhoz" magukkal hurcoltak. A folyó mellett nyugati irányba indulva érkezünk célba. Nyugodtan nézzünk körbe, a foglyot rendkívül sokan és biztonságosan õrzik (egy-egy õr a tornyokban, két-két õr a parton és hárman közvetlenül mellette), ezért mindenképpen lövéseket fogunk kapni, de nem mindegy, hogy mennyit és hogyan. Másszunk fel az õrtoronyba, kapcsoljunk lopakodó módra, és amint az õr hátat fordít társainak, késeljük meg. Rakjuk el a kést, forduljunk meg, kapjuk fel a távcsöves puskához tartozó muníciókat, végül a puskát, és késlekedés nélkül kezdjük el az õrök leszedését igyekezve végig fejre célozni. Elõször a híd közepén állókkal kezdjük, majd a közvetlenül alánk gyûlõket, végül pedig a túlparton strázsáló õrt vegyük célba - végig vigyázva a fogoly testi épségére. Ha végeztünk, másszunk le, öltsünk magunkra új uniformist, és térjünk vissza a törzshöz (ne dobjuk el az R93-ast!) úgy, hogy ne a foglyot, hanem a folyót kövessük. Láthatjuk, hogy a fiú az apja mellett áll, lépjünk hát oda hozzájuk, a törzsfõnök ekkor ad engedélyt az általuk tákolt függõhíd használatára.

7. The Jungle God
Az indián törzs szent területére értünk, melyet Tezcatlipoca, a Halál Istene õriz. Videofelvétel tanulsága szerint õ nem más, mint egy hatalmas méretû jaguár. A hídon átérve azonnal rántsuk elõ az R93-ast, és végezzünk minden õrrel, amennyit észreveszünk (illetve amennyi muníciónk van). Kezdjünk el óvatosan délnyugati irányban, a folyómeder mellett haladni. Nemsokára megérkezünk arra a tisztásra, ahol malacok szaladgálnak, elõször az õket õrzõ õrrel, majd az egyik disznóval végezzünk. Dobjuk a vállunkra az állat tetemét, és induljunk el a térképen felkiáltójellel jelölt, délkeleten található területre. Amint észrevesszük a vérrel borított áldozati oltárt, tudjuk, mit is kell tennünk, de még ne tegyük! Dobjuk le a malacot, nézzük meg jobban a térképet: a középsõ részen található épülethez fussunk, mely valószínûleg templom volt. A lépcsõkön felérve észrevehetjük, hogy a tér közepén lyuk dereng, ide leesve találunk egy M16A2-est, bõséges munícióval. Térjünk vissza az oltárhoz, helyezzük rá a disznót, erre a jelre a jaguár ráveti magát, és jóízûen falatozni kezd, mi pedig a puskát felvéve ellépkedhetünk mellette, egyenesen a földalatti járatig.

8. Say Hello to my Little Friend
Pablo rejtekhelyét katonai milícia õrzi. A cél viszont nemcsak a drogbáró likvidálása, hanem laboratóriumának megsemmisítése is. Elõbújva rögtön vadonatúj kevlár mellényt vehetünk fel (még kettõt találhatunk a térképen, egyet az egyik sátorban, egy másikat pedig délen a felkiáltójel mellett), ezután kerüljük meg a bázist, hiszen bejutni csak déli irányból tudunk. Rögvest nyissuk ki a laboratórium felé található kaput is, mert legközelebb, mikor erre jövünk, nem lesz idõnk megállni. Vizsgáljunk át minden sátrat, az egyikben M16A2-eseket, a másikban Minigunt találunk, jegyezzük meg helyzetüket, majd járjuk körbe a házat. A fõbejáraton (déli oldal) és hátulról lehetetlen a csendes bejutás, ezért kísérletezzünk oldalról. Nyugaton mindössze egyetlen õr tartózkodik, lopózzunk mögé és vágjuk át a torkát, majd a következõ szobában tartózkodó társának is. Vegyük elõ az M16A2-est, melyet még az elõzõ pályán szereztünk, és haladjunk tovább. Keressünk egy megfelelõ, jól védhetõ pontot, és határozottan lõjünk a levegõbe: hamarosan egész hadsereg tódul majd befelé az ajtókon, de ha hátunkkal a falnak feszülve egybõl elbánunk a gonosztevõkkel, akkor minimális sérülésekkel megúszhatjuk a kalandot. Amint a katonák beáramlása megszûnik, lépjünk a holttestekhez, és keressük meg a Desert Eagle-öket (ez a fegyver a legalkalmasabb a Pablo elleni harchoz), majd megtalálva azokat óvatosan kutassuk végig még egyszer az elsõ szintet. Menjünk a második emeletre, de mielõtt a középsõ, duplaszárnyú ajtót felnyitnánk, füstöljünk ki mindenkit az oldalsó szobákból. Végezetül vegyünk kézbe két Desert Eagle-t, álljunk a központi ajtó mellé (!), és nyissuk ki. Pablo rövid beszéd után õrülten tüzelni kezd M60-asából, mi hajoljunk ki a sarok mögül, és célozzunk pontosan a fejére. A drogoktól nem érez fájdalmat, rengetegszer szakítja még meg párbajunkat csevegéssel, de végül csak feladja a harcot, és holtan terül el. Rögvest lépjünk az asztalához, és vegyük fel a bombát, majd készüljünk föl az újabb õrök megjelenésére. Végezve velük rontsunk ki a házból, és rohanjunk a laboratórium irányába. Már a lejtõn lefelé nyissunk tüzet a katonákra, és készüljünk fel a túloldalról átszaladó õrökre. A bent lévõ katonák nem fognak kirohanni, feladatuk a laboratórium védelme. Ha kint tiszta a helyzet, akkor nyissunk be, és végezzünk mindenkivel, majd belépve helyezzük el a bombát a ládákon. Kilépve célozzuk meg a felszállópálya melletti hangárt (Pablo házától keletre), és eredjünk futásnak M16A2-vel a kézben. Senkivel ne álljunk le lövöldözni, csak a velünk szembeálló katonákat lõjük le, majd bújjunk a hangár jótékony védelmébe. Vegyük elõ a detonátort, robbantsuk fel a labort, végül pedig lépjünk oda a kisgép mellé, és szálljunk be.

9. Traditions of the Trade
Budapest, Gallárd Hotel (inkább Gellért Szálló, nem?). Információk szerint itt kerül sor a világ vezetõ nagyhatalmainak részvételével megrendezett béke-konferenciára. Azonban az osztrák terrorista, Frantz Fuchs fel akarja robbantani a hotelt, így változtatva meg a világ sorsát. Mivel a Hotel bejárata elõtt fémdetektorokat helyeztek el, ezért semmilyen fegyvert nem tudunk magunkkal vinni, csak zongorahúrt és kevlár mellényt. Belépve rögtön jelentkezzünk be, így meg is pillanthatjuk, hogy Fuchs a keresett álnéven - Heinrich Wulff - a 202-es szobában lakik. A második emeletre érve az ajtó elõtt hajthatatlan õr áll. A terv a következõ: valahogyan be kell jutnunk a szomszédos szobába, hátha onnan át lehet jutni a terroristához. Ehhez elõször kulcsra van szükség, ezért kövessük az egyik takarítófiút, és csenjük el tõle a kulcsot (amikor a zárban hagyja). Ezzel már be is juthatunk a 201-es szobába. Az erkélyre érve várjuk meg, amíg a túloldalt eltûnik a kinti õr, és csak akkor ugorjunk át, majd óvatosan nyissunk be az ajtón, és végezzünk vele. Vegyük fel a cédulát, menjünk a szoba ajtajához, nyissuk ki, végezzünk a kint álló õrrel, húzzuk be a holttestet, és az ajtóra akasszuk ki a "Don't disturb" cédulát. Így biztosak lehetünk benne, hogy ide nem jön többet takarítófiú, aki riasztaná a biztonsági személyzetet. Térjünk vissza a tükörhöz, vegyük fel a leveleket, a névjegyet, a szobakulcsot és a pisztolyt, majd óvatosan nyissuk ki a fürdõ ajtaját és, lõjük fejbe a terroristát, mielõtt kiabálásba csaphatna. Távozás elõtt vegyük magunkhoz a szekrény elõtt heverõ aktatáskát (ebben szállították ide a bombát). A folyosón olvassuk át a leveleket, és nézzük meg a névjegykártyát. Ezekbõl kiderül, hogy a Fritz nevû fogorvost kell megkeresnünk, a bombát õ rejtette el; a térképre ránézve meg is találjuk a rendelõjét a harmadik emeleten, használjuk a tûzlépcsõt, majd a tetõn (Rooftop) menjünk a nyugati szárnyba, ahol található. A testõr nem enged be, de a titkárnõ kifecsegi, hogy Fritz éppen a fürdõben van - a táskát hagyjuk itt az iroda elõtt. Eredjünk hát utána, használjuk ismét a tûzlépcsõt, majd kanyarodjunk be a férfiak fürdõrészlegébe: muszáj levetkõznünk, hogy bejuthassunk. Fritz rövid pancsolás után a szaunába veszi az irányt, mi is tartsunk vele, ahol elárulja, hogy nem maradhat bent sokáig, mert a szíve nem bírja az ilyen megterhelést. Egyéb sem kell nekünk, kirohanva elcsavarjuk a gõzcsapot, az ajtót pedig zárva tartjuk, így fullasztjuk meg a fogorvost. Halála után alsónadrágjából (ebben a játékban mindenki ide dugja személyes holmijait) elõkerül a röntgenszoba kulcsa. Térjünk vissza a tetõre (Rooftop), de ne menjünk be a nyugati szárnyba, hanem nézzünk északra, ahol nyitott ablakot láthatunk. Várjuk meg, amíg az õr elhalad, és fussunk neki a szegélynek, máris az ablak mellett találjuk magunkat, másszunk rajta be, a bent álló õrt pedig a zongorahúrral fojtsuk meg. Szintén végezzünk az ajtó elõtt álló õrrel (õ nem engedett be ide az imént), lépjünk ki az aktatáskáért, majd térjünk vissza a hátsó szobába. A kulccsal nyissuk ki a röntgenszobát, a bombát helyezzük a táskába, és a fémdetektorokat kikerülve vigyük azt le egészen a fõbejáratig. Nyissuk ki a kaput, vegyünk nagy levegõt, és kezdjünk el rohanni.

10. Gunrunner's Paradise
A Vörös Sárkány terroristáit és Pablo csapatait is Arkadij Jegorov (Boris) látta el fegyverekkel. Most eljött az idõ, hogy vele is leszámoljunk, erre Rotterdamban kerül sor. Elsõ lépésként meg kell találnunk õt, ezt összeköttetõje, Ivan segítségével tehetjük meg. Ivan áll kapcsolatban a kikötõi bandákkal, melyeknek szintén Boris szállít fegyvereket. A küldetéshez hangtompítós Beretta és MP5-ös, illetve kevlár mellény viselése ajánlott, hasznos lehet még a távcsõ és az iránytû is. Néhány lépés után máris potenciális áldozatra lelünk, kövessük a bandatagot (vigyázva a vonatra) egészen a bódék hátáig, ahol végezzünk vele és öltsük fel divatos szerelését. Most már nyugodtan bemehetünk a banda törzshelyére, a "Kinky Cola"-t reklámozó lebujba. Beszéljünk a csapossal, aki engedélyezi, hogy a show után a színfalak mögött találkozzunk a táncosnõvel. A hölgy elfogadja ajánlatunkat, és elcsalja az autót õrzõ bandatagot, addig mi nyugodtan a kocsira szerelhetjük a GPS-adót. A magánszám után a banda két tagja kocsiba pattan, és titkos raktárukba száguld, ahová éppen Ivant várják. (FONTOS: ezen a ponton eltérés tapasztalható, a térképen ugyanis a három raktárépület valamelyike véletlenszerûen villan fel.) Következõ feladatunk a körbe-körbejáró mozdony irányítása, mely a megfelelõ váltók átkapcsolásával történik meg, így a szerelvény utat tör oda, ahova másképpen nem tudnánk eljutni. Figyelmesen hatoljunk elõre, ugyanis az épület kutyákkal õrzött, ezek a fenevadak pedig komoly sérüléseket képesek ejteni! Miután a kutyákkal végeztünk, lépjünk az autóhoz, és szerezzük vissza a GPS-adót, majd keressük meg a raktár emeleti részére vezetõ lépcsõt, és MP5-össel a kézben, lépjünk be rajta. Óvatosan szaglásszunk körül, majd az egyik õrre lõve igyekezzünk õket felcsalni hozzánk, így egyesével szabadulhatunk meg tõlük. Amint mindenkit lelõttünk, üzenetet kapunk, hogy Ivan három perc múlva megérkezik a pénzért. Az emelvényen hagyott hullákkal ne törõdjünk, de a földön fekvõket húzzuk biztonságos helyre (középsõ dobozok mögé), mert Ivan a legkisebb gyanús eseményre fogja magát, és meglép. Végül rohanjunk az aktatáskához, és helyezzük el benne a GPS-adót. Ivan a raktárba belépve körbeszaglászik, aztán a pénzt magához véve elsiet.

11. Plutonium Runs Loose
Megtaláltuk a dokkot. Most azonban ennél sokkal nehezebb feladat elé nézünk, végeznünk kell a fegyverárussal, aki a legkisebb gyanús jelre kereket old: magyarul az õrök halott társukat észlelve jelentik az eseményt Borisnak, aki elõször élesíti az atombombát, majd limuzinjába pattan, és elhajt. A küldetéshez mindenképpen szükséges a távcsõ, az iránytû, a kevlár mellény, a Pentagon kés, az MP5-ös és a hangtompítós Beretta. A létrán felmászva, és máris az elsõ õrt ártalmatlanítva õruniformist szereztünk, mellyel az elsõ, õrzött kapun sikeresen továbbjutottunk. A második kapun azonban már nem engedtek át, de amint az elõttem haladó õr nyomába szegõdtem, és õt közelrõl követtem, én is átmehettem rajta. Ugyanezzel a technikával jutottam túl a következõ kapukon is, miközben továbbra is kelet felé tartottam. Ekkor délnyugatra, a hajó felé vettem az irányt, elõször azonban a vízpart mellett cirkáló õrökkel végeztem, és rejtettem el õket a part mentén heverõ ládák mögött. A hajó felé közeledve két nagyméretû raktárépületet és a hozzájuk tartozó õröket pillantjuk meg. A délebbre fekvõ raktár (Pakhuis#14) õrét szemeljük ki, majd amikor délkeletre ér, és éppen elhalad a légkondicionáló elõtt, végezzünk vele. Hamarosan érkezik a társa, aki észrevette a hullát, de ahelyett, hogy kiabálna, elõbb ideszalad, lõjük hát le õt is. Most már akadálytalanul juthatunk el a hajóig, de a matrózok addig nem hajlandók felengedni, amíg nincs rajtunk megfelelõ öltözet (matrózruha). Ideális helyen szerezhetünk, a hajó déli részénél magányos tengerész áll, gondoskodjunk róla, hogy ruhája a miénk legyen. Menjünk a hajó fedélzetére, keressük meg az elsõ szint legészakibb szobáját, melyet két tengerész õriz: Boris itt rejtõzik. Az MP5 segítségével villámgyorsan lõjük le mindkét õrt, és várjunk a menekülõre a nyílt téren (a szobájától déli irányban): Boris élesíti a bombát, és elõttünk átszaladva próbál egérutat nyerni. Ezt nem engedhetjük, ezért lõjük le, mielõtt megléphetne. Ezután menjünk a gépházba, mely a harmadik szinten található, innen megtaláljuk a bombát és hatástalaníthatjuk is. Végül térjünk vissza a hajó fedélzetére, itt északi irányban elindulva jutunk fel a kapitányi hídra, vágjuk át a kapitány torkát, indítsuk be a motorokat (amennyiben valaki meggátolná, hogy a motorok felpörögjenek, ereszkedjünk vissza a gépházba és végezzünk az akadékoskodóval), és hajózzunk ki.

12. The Setup
Körbeutaztuk a világot, végrehajtottunk számos nehéz küldetést, miközben kiderült, hogy mindegyik megrendelés ugyanattól az embertõl származott. Valakinek útjában voltak ezek a nagyhatalmú bûnözõk, valaki meg akart tõlük szabadulni, ördögi tervet forralhat. Most ugyanez a személy Kovacs doktort, egy szigorúan õrzött ideggyógyintézet vezetõjét akarja megöletni. Felszerelésként csak kevlár mellényt csatolhatunk fel. Belépésünk után az õr beenged Kovacshoz, de azonnal riasztja is az õrséget. Menjünk hát fel a második emeletre, egészen az irodákig (office), de ne ide menjünk be, hanem a lifttõl nyugati irányba fekvõ szobába. A falon a vöröskereszt jelét láthatjuk, ebbõl a dobozból vehetjük ki a mérgezett tût. Még ne vegyük azonban elõ, csak készítsük ki, és menjünk be Kovacs irodájába, és kerüljünk mögé. Felismerjük a doktort, aki azonban elárulja, hogy a kísérleteket, melynek egyik terméke, mi magunk, a 47-es klón vagyunk, Prof. Ort-Meyer vezette. Ettõl függetlenül szúrjuk nyakon, így még segítséget sem tud kérni, majd vegyük fel köpenyét, végül pedig a falán lógó kulcsot, és háborítatlanul közlekedhetünk az intézetben. Mikor kilépünk az iroda ajtaján, megérkezik a SWAT-csapat, de ameddig nem viselünk fegyvert, és orvosi köpenyben rohangálunk, fel sem figyelnek ránk. Következõ feladatunk a fegyverkezés, ehhez minden második emeleti sarokból próbáljunk meg a padlásra mászni, ahol Uzit és rengeteg lõszert is találunk. Ezután próbáljunk meg a betegekbõl információt kihúzni, akik ugyan hajlandók beszélgetni velünk, de három dolgot kérhetnek cserébe: plüssmacit, könyvet vagy mûanyag kacsát. Ezekbõl a tárgyakból igen sokat találhatunk, de elegendõ csak egyet-egyet magunkhoz venni és azt a betegeknek átadni, hogy információval szolgáljanak. Tõlük hangzik el a TV-szoba neve, ahova a második emelet délkeleti lépcsõjén felszaladva juthatunk el (elõször kijutunk a tetõre, ahol puskát és muníciót is találunk, majd elérünk a megjelölt szobába). Az õröket akár le is lõhetjük, ide nem tud utánunk jönni a SWAT-csapat, majd beszéljünk a székbe rogyott emberrel - õ az a CIA-ügynök, akit megmentettünk Lee Hong karmaiból. Amint beadjuk neki a kívánt ellenanyagot, valamelyest jobban érzi magát, és segít nekünk lejutni a professzor titkos laborjához. Kövessük közelrõl, nyissunk ki elõtte minden ajtót, míg végül megérkezünk egy lifthez, melyet õ felfelé elvisz, elõttünk pedig szabaddá nyílik az út lefelé.

13. Meet Your Brother
Csak az a fegyver van nálunk, melyet magunkkal hoztunk, azonban abban is csak egy tárra való lõszer foglal helyet. Ezen a pályán két õr és összesen tíz 48-as klón az ellenfelünk, a klónok még nálunk is gyorsabbak, fürgébbek. Egészen addig, amíg az utolsót le nem lõttük, érdemes egy szobában maradnunk, néha lõnünk egyet-kettõt a falba, amíg az aktuális (szerencsére egyesével jönnek) ellenfél meg nem talál minket. Hatékony, ha abba a piciny helyiségbe bújunk, ahol megtaláltuk a Minigunt és a hozzá illõ 1000 töltényt. Itt akár minden egyéb fegyvertõl meg is szabadulhatunk, így ezzel a fegyverrel is - persze csak leengedett állapotban - futni tudunk. Az utolsó klónnal végezve ragadjuk meg a szenzorhoz legközelebb esõ holttestet, vonszoljuk a szenzor elé, így megnyithatjuk Prof. Ort-Meyer felé az utat. Akármilyen sármosan is beszél a professzor, ne engedjük õt magunkhoz közel: végezzünk vele!

Fegyverismertetõ:
=================
A játékban négy olyan fegyver (Fibre Wire, Oyabun Knife, Pentagon Knife, Meat Cleaver) található, melyeket hátbatámadásra, hang nélküli gyilkolásra használhatunk. A zongorahúr azért rosszabb a többinél, mert használata több idõt vesz igénybe, ugyanakkor elõnye az, hogy a fémdetektorok nem szúrják ki.

A pisztolyok közül (AMT 1911 "Hardballer", Beretta 92, Desert Eagle XIX, Luger P08, Derringer) ez utóbbi képes a legnagyobb sebzést végezni, viszont csak a Beretta kapható hangtompítós változatban - a Lugert nem lehet vásárolni. Közös elõnyük a nagy távolságra is pontos lövések és az, hogy egyszerre akár kettõvel is tüzelhetünk.

A gépfegyverek körében (Heckler and Koch MP5, Israeli Military Industries UZI) az MP5 abszolút elsõ, hiszen pontosabb, hangtompítós és gyorsabb is, mint az Uzi. Csak közelrõl használjuk õket, akkor is törekedjünk a rövid, de pontos sorozatokra.

A puskák terén nagyon nagy a szórás (Mossberg Persuader Shotgun, Sawn-Off Shotgun, Franchi PA3/215, Kalashnikov AK-47 (AK-103), M16A2, US Army M60, M134 Minigun): az elsõ teljességgel használhatatlan, a Franchit nagy hangja miatt úgysem fogjuk használni, a Minigun pedig túl nehéz. M60-nal a kézben a rosszfiúk általában egybõl kiszúrnak, így kettõ közül választhatunk. Ha csak tehetjük, használjuk az M16A2-est, hiszen nagyobb távolságra is pontosan és gyorsabban képes tüzelni, viszont az AK-47 elõnye, hogy a játékban szinte minden pályán fellelhetõ hozzá nagy mennyiségû muníció. Fontos tudnivaló, hogy a puskákat semmilyen módon nem tudjuk zakónk alá rejteni, azaz felvételük után készüljünk fel arra, hogy az õrök/katonák/civilek felismernek!

Távcsöves fegyverbõl két fajta létezik (Blaser Jagdwaffen R93 Sniper, Walther WA2000 Sniper). Amint lehetõségünk van rá, a Walthert használjuk, mert gyors egymásutánban akár 6 golyót is képes kilõni, kisebb zajjal jár, és messzebb hord, mint az R93.

A különleges tárgyak közül elsõ helyet érdemel a kevlár mellény, mely rendkívül hatékonyan fogja fel a golyókat, ráadásul a fémdetektorok sem érzékelik. Idõvel nagyon hasznos társsá válik még a távcsõ és az iránytû is. Akadnak olyan tárgyak is, melyekkel csak meghatározott küldetések során fogunk találkozni (autóbomba, GPS-adó, GPS-vevõ, kémiai bomba stb.), ezeknek a használatát ki kell tapasztalnunk, illetve kötelezõ jellegük miatt soha nem szabad otthon felejteni õket.

Tippek, trükkök:

- Feleslegesen soha ne tartsd elöl a fegyvered!
- Amikor új fegyvert veszel fel, azonnal rakd el, ha nem akarod használni.
- Ha gyanúba keverednél, a ruhacsere általában megoldást jelent.
- Civileket vagy rendõröket soha ne gyilkolj meg!
- Minden esetben a hangtompítós fegyverekre helyezd a hangsúlyt.
- A lopakodás gomb megnyomása után az ellenfelek már nem hallják meg, ha elõhúzod késed/zongorahúrod.
- Vizsgáld meg - ha kell többször is - az õrjáratozó személyek útvonalát, majd ott csapj le, ahol nem vehetnek észre.
- Gyûjtsd és vedd fel a lõszert, amikor csak tudod!
- Ha nem tudod elrejteni a holttestet, akkor legalább te menekülj el, így esélyed marad a túlélésre.
- Holttestek húzásakor elõször nyomd meg az oldalazás, majd pedig a futás gombot, így sokkal gyorsabban és biztonságosabban tudod azokat a kívánt helyre eljuttatni.
- Holttest csatornába ejtéseskor használj oldalazást, majd határozott egér-rántással igazítsd a hullát a mélység fölé, és engedd el.
- Mindig olvasd el az üzeneteket, mert csak akkor íródnak ki, ha fontos információt tartalmaznak.
- Két pisztolyt is tudsz egyszerre használni: elõször vegyél elõ egyet, ejtsd a földre, vegyél elõ még egyet, majd vedd fel a földön fekvõ másikat.
- Próbáld megszokni az irányítást, ne konfiguráld át a gombokat, csak az oldalazást helyezd át. Használd gyakran az "Insert"-üres kéz és "Numerikus enter"-használ gombokat, sokkal gyorsabban boldogulsz velük, mintha az egérrel szerencsétlenkednél. Szintén fontos lehet a "Numerikus /" gomb, a másik kameranézetbõl néha a megoldhatatlan helyzetek is könnyûvé válnak.
- Tanulj meg kihajolni, hiszen így észrevétlen maradsz, ráadásul fedezék mögül tüzelhetsz.
- Ha ügyes vagy, Lee Hongot megölheted: a, már az étteremben; b, a tetõre újra felmászva távcsõ segítségével.
- Kolumbiába úgy indulj el, hogy a három misszió között nem térsz vissza a bázisra, azaz új felszerelést sem vásárolhatsz.
- Pablo házában az õrök legegyszerûbb legyûrése, ha felrohansz a második szintre, ott a délkeleti szobába mész, majd a létrán felmászva tüzet nyitsz az alattad összegyûlõ õrökre.
- Ha Pablo ellen mindig alulmaradsz, akkor ne is nyiss be a szobájába! Fogd magad, menj ki, mássz fel a házától keletre található toronyba, és lõdd le onnan távcsöves puskával (a labor közelében találsz egyet).
- Érdekes megoldás a Gallárd Hotel virágüzletének meglátogatása, miután leadtad a 202-es szoba kulcsát a recepción és a kapott leveleket elolvastad. Szép csokrot kapsz ajándékba!
- A kutyák és Tzun (Lee Hong testõre) minden álcádon képesek "átlátni". Ajánlott gyorsan megszabadulni tõlük.