HomeWorld 2


Összes küldetés feloldása:
Valamilyen text editorral nyisd meg a playercfg.lua fájlt
(a ..\homeworld2\bin\profiles\profile1 mappában találod)
Keresd meg a maxmission = x sort
Ird át ilyenre: maxmission = 15